بیداریم...

بیشتر انرژی جوانان ما صرف چنین مباحثی می شود 

 چه جمله کوتاه و جامعی 

اللهم عجل لولیک الفرج 

                                                                                                                                                                آمین 


منبع این نوشته : منبع